ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Θέματα για τον Πολίτη :: Προμήθειες - Διαγωνισμοί 

 

 

Προμήθειες - Διαγωνισμοί  2020

20.10.2020

 

Ανακοίνωση ΕΚ  ΝΕΟΥ κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"την προμήθεια τριών κλιματιστικών μονάδων"

  ---> Ανακοίνωση

 ---> Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


20.10.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"την προμήθεια ενός Η/Υ"

  ---> Ανακοίνωση- Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Έντυπο Οικ. Προσφοράς

  


15.10.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"την προμήθεια επίπλων"

  ---> Ανακοίνωση- Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Έντυπο Οικ. Προσφοράς

  


12.10.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"την προμήθεια τριών κλιματιστικών μονάδων"

  ---> Ανακοίνωση

 ---> Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


05.10.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"την προμήθεια επίπλων"

  ---> Ανακοίνωση - Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Έντυπο Οικ. Προσφοράς

 


28.09.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.

  ---> Ανακοίνωση

  ---> Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Πίνακας 2

  ---> Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 


17.09.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος.

  ---> Ανακοίνωση

  ---> Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Πίνακας 2

  ---> Τεχνικές Προδιαγραφές

 

 


09.09.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"Καθαρισμός χειμάρρων ΠΕ Λήμνου (με απ'ευθείας ανάθεση) 

προϋπ. 23.400€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

  ---> Ανακοίνωση

  ---> Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς - Παράρτημα 1

  ---> Υπεύθυνη Δήλωση - Παράρτημα 2

  ---> Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Παράρτημα 3

 


03.09.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

 

"Αντικατάσταση μονάδας καλοριφέρ για το υπηρ. Μηχ. Έργου

 Πολυμηχάνημα Unimog της ΠΕ Λήμνου.

  ---> Ανακοίνωση

  ---> Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


12.08.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 (ΔΥΟ) ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ".

  ---> Ανακοίνωση - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


15.05.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ
 ΑΝΑΘΕΣΗ.

  ---> Ανακοίνωση - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


11.03.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ
 ΑΝΑΘΕΣΗ.

  ---> Ανακοίνωση - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


24.02.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ
 ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ (από 13.04.2020 έως και 12.04.2021)

  ---> Ανακοίνωση - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


12.02.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Μ.Ε.

 ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ (από 01.04.2020 έως και 31.03.2022)

  ---> Ανακοίνωση - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


28.01.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΝΗΣΙΩΝ TONER & ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
"

  ---> Ανακοίνωση

  ---> Έντυπο Οικον. Προσφοράς

 


27.01.2020

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
"

  ---> Ανακοίνωση- Έντυπο Οικον. Προσφοράς

 


Προμήθειες - Διαγωνισμοί  2019

21.11.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικών προσφορών για: 

"Συντήρηση Επισκευή των υπηρ. μηχανημάτων έργου της ΠΕ Λήμνου"

  ---> Ανακοίνωση- Τεχνικές Προδιαγραφές-Έντυπα Οικον. Προσφορών

 


01.07.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

"Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτρονικών υπολογιστών"

  ---> Ανακοίνωση- Τεχνικές Προδιαγραφές-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


26.06.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

"Προμήθεια δύο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων"

  ---> Ανακοίνωση- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


12.03.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

"Ασφαλιστική Κάλυψη οχημάτων και μηχανημάτων έργου
 της ΠΕ Λήμνου για το χρονικό διάστημα 
 από 13.04.2019 έως και 12.04.2020"

  ---> Ανακοίνωση- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


18.02.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

"Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων και Μηχ. Έργ.

της ΠΕ Λήμνου"

  ---> Ανακοίνωση- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 


18.02.2019

 

Δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Ηλεκτροφωτισμός Επαρχιακών Οδών Νήσου Λήμνου»

 ---> rename extension *.txt to *.rar Τεύχη Δημοπράτησης

 


07.02.2019

 

Δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Παράκαμψη Οικισμού Θάνους»

 ---> Περίληψη Διακήρυξης

 ---> Διακήρυξη Διαγωνισμού

---> rename extension *.txt to *.rar Τεύχη Δημοπράτησης

---> rename extension *.txt to *.rar Σχέδια

 


01.02.2019

 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

Προμήθεια  Τόνερ και Μελανοταινίες.

  ---> Ανακοίνωση


31.01.2019

 

Δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
«Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών των Περιφερειακών
 Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου για τα έτη 2019 και 2020»

 ---> 05.02.2019 Ανακοίνωση

 ---> Περίληψη Διακήρυξης

 ---> Διακήρυξη Διαγωνισμού


30.01.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

Προμήθεια Τόνερ και Μελανοταινίες. 


30.01.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

Προμήθεια  Γραφικής Ύλης.

---> Ανακοίνωση


17.01.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για: 

Προμήθεια Ειδών Υγιεινής και Καθαριότητας.

---> Ανακοίνωση


17.01.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για:   

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης.

---> Ανακοίνωση


16.01.2019

 

Ανακοίνωση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για:

Ανάθεση Διακίνησης Επείγουσας Αλληλογραφίας των 

Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου

---> Ανακοίνωση 

 

 

 
Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου